Pædagogisk IT

Pædagogisk anvendelse af IT i et anvendelsesorienteret perspektiv giver mulighed for, at eleverne kan lære på nye og mere aktiverende måder.
Undervisningslaboratorierne i del-projektet: Pædagogisk- IT har fokus på at udforske de nye undervisningsformer inddragelsen af IT giver. Laboratorierne vil arbejde med anvendelse af podcasts, googledocs og vodcast i sprogundervisningen, udvikling af arbejdet med medie-produktioner, forsøgssimulering i forbindelse med naturfag og hensigtsmæssig anvendelse af elektronisk undervisningsmateriale.

Formålet med projektet:

Der har gennem hele processen med arbejdet med pædagogisk it været lagt vægt på, at vi i denne del af projektet på en værdsættende måde, skal kunne udnytte de unges kompetencer, så der skabes en undervisningssituation, der formår at engagere en større gruppe unge. Vi vil gerne skabe nogle rammer, så de unge i endnu højere grad bliver producerende. Her knyttes der an til projektets fælles overskrift: det anvendelsesorienterede.
Projektet skal yderligere producere en "værktøjskasse", der dels kan bruges af de deltagende instutioner og som dels kan bruges af andre undervisningsinstitutioner uafhængigt af projektet.

Deltagere i projektet:

Pædagogisk IT:Fredericia Gymnasium
Henriette Knudsen
Netværkskoordinator Pædagogisk IT
hk@fredericia-gym.dk
Rødkilde Gymnasium
Vagn Olsen
Projektleder
vo@roedkilde-gym.dk
Rantzausminde Efterskole
Celine Ferot
Projektleder
cf@rantz.dk
Rybners Gymnasium
Maj Olsen
Projektleder
maj@rybners.dk
Svendborg Gymnasium
Bo Weinkouff Hansen
Projektleder
bh@svendborg-gym.dk
Rosborg Gymnasium
Jette Nørgaard
Projektleder
jn@rosborg-gym.dk
UC Syd
Jens Jørgen Hansen

jjh@ucsyd.dk
UC Syd
Dorthe Carlsen
.
dca@ucsyd.dk
Odense Katedralskole
Kathrine Faarvang
Projektleder
Kathrine.Faarvang@skolekom.dk
Højer Designskole
Kirsten Boyschau
Projektleder
Kirsten.Boyschau@skolekom.dk
BC Syd
Svend-Erik Klein
Dorthe Milling Stjernholm
Projektleder
sek@bcsyd.dk
dms@bcsyd.dk
Campus Vejle
Jacob Lund
Projektleder
jlu@campusvejle.dk

Fredericia VUC/ IBC

Elisabeth Boch

Projektleder

elbo@vucfredericia.dk

Vejle VUC/ Campus Vejle

Pia Madsen

Projektleder

pima@campusvejle.dk